#GR2022 – Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen op de politieke agenda. Ik sta op de voorlopige kandidatenlijst van de PvdA Den Helder op plek 7 (12 november 2021). Op 31 januari moet deze lijst bij het centraal stembureau van de gemeente worden ingeleverd om dan enkele dagen later als geldige kandidatenlijst bekend gemaakt te worden.

Al meerdere maanden voor de verkiezing begint al de voorbereiding op de verkiezing. Er moten mensen gevonden worden, die bereid zijn zich in te zetten voor hun gemeente. Deze moeten in een volgorde gebracht worden. Er moet een programma geschreven worden, want het gaat niet alleen om namen, maar vooral om inhoud. Welke doelstellingen wil een partij bereiken? Wat zijn minimale doelen en waar zijn rode lijnen? Wie zou er geschikt zijn om b.v. wethouder te worden voor een bepaald onderwerp en wie kan een fractie leiden?

Op weg naar de verkiezingen zal ik hier sommige van mijn gedachten en stemmingen opschrijven.