Commissiewerk,  Duurzaamheid

Quickscan Duurzaamheidbeleid Gemeente Den Helder

Gemeenten werken aan het realiseren van hun eigen duurzaamheidsambities. Dat heet ten eerste dat zij ambities moeten bepalen en ten tweede dat zij de ambities dan ook form moeten geven. Het oordeel dat de Rekenkamercommissie van Den Helder hierop geeft is niet best.

Het zijn niet de ambities, die hier de meeste kritiek krijgen, maar de uitvoering om deze ambities te bereiken, de beperkende focus op de energietransitie en dat er een co├Ârdinator ontbreekt, bij wie alle duurzaamheidsinspanningen bij elkaar komen en op doelgerichtheid getoetst kunnen worden.

Een samenvatting van de quick-scan en de aanbevelingen is te vinden in het NHD op 17-08-2021 (hier) en de complete quick-sacan is te vinden op de website van de gemeenteraad Den Helder (hier).

De Rekenkamercommissie Den Helder geeft 5 aanbevelingen en alle zijn zinvol.

De belangrijkste zin is misschien hierbij de laatste: “Pak als gemeente de regie en kijk waar samenwerking voor versnelling kan zorgen.” Deze zin geeft al drie belangrijke punten weer: regie pakken (en dan geen afwachtende regisseur, volgens de quick-scan zijn stakeholders vaak ambitieuzer den de gemeente), samenwerken (binnen en buten de gemeente, er bestaat binnen maar ook buiten onze eigen gemeente ontzettend veel kennis en er zijn blijkbaar partners die graag nauwer met de gemeente willen werken) en maak er eindelijk werk van (sneller, sneller, sneller!).

Wat er tekort komt in deze quick-scan (daarom is het ook maar een scan) is de vraag waarom in Den Helder ervoor gekozen is zo voorzichtig of zelfs passief te zijn, als het gaat om duurzaamheid. Ik denk het heeft met twee punten te maken: Den Helder is veer weg van alles, dus de klimaatcrisis lijkt meestal ook veer weg van Den Helder en de vraag: hoe willen wij dat alles betalen, wat er achter sommige van deze doelen staat?

Den Helder is veer weg en de klimaatcrisis wordt hierdoor zowel ruimtelijk als veer weg gezien maar ook veer weg in de zin van dat hier beslissingen meten worden genomen, die veer buiten de 4 jaar van raadsperiode liggen en het om jaargetallen gaat, die ook veer weg zijn van volgende raadsverkiezingen. En hierdoor wordt er dan of vermeden over kosten te praten – wij praten veel liever over subsidies – of er komt het mantra, dat het ten lasten van de burgers mag komen.

Hoer kortzichtig deze houding is hebben wij alle in juli kunnen zien. Hoe duur het wordt, als wij geen actie nemen ook – 30.000.000.000 EUR trekken Duitsland (Bund) en Rheinland-Pfalz und NRW uit hun kassen om hier te herstellen van “slecht weer” veroorzaakt heeft. Vandaag is er een report uitgekomen met betrekking tot catastrofen in de afgelopen 50 jaar (hier). Good news: er zijn minder dodelijke slachtoffers, bad news: er zijn 5 keer meer catastrofen – met de bijhorende economische schade.

Onder het streepje dus: aanbevelingen overnemen en er spoedig mogelijk echt werk van maken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *