Commissiewerk

Omgevingswet

Consultatie hoofdlijnen keuzeopgaven Omgevingswet gemeenteraad
1-9-2021

Rijksoverheid en de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen hebben een akkoord bereikt over de nieuwe datum waarop de Omgevingswet in werking zal treden – 1 juli 2022.
Tegelijk wordt geadviseerd, dat gemeenten voor hun eigen planning 1 januari blijven aanhouden en Den Helder heeft de volgens mij goede keuze gemaakt dit ook te doen.

Gezien hier volledig nieuwe processen van start gaan zal niet alles vanaf begin perfect gaan. De invoering moet dus goed begeleid en gemonitord worden.

Als tussenstap in het proces daarnaartoe wordt de raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer geconsulteerd over de hoofdlijnen voor deze keuzeopgaven. De vier keuzeopgaven waar de gemeenteraad een besluit op moet nemen voor invoering van de Omgevingswet zijn:

  • Gevallen waarin er sprake is van advies met instemming
  • Gevallen waarin de uitgebreide procedure wordt toegepast
  • Gevallen waarin er sprake is van verplichte participatie
  • Onderdelen van het omgevingsplan die worden gedelegeerd van gemeenteraad naar college

De hoofdlijnen van deze keuzeopgaven worden op 1 september in de commissie SnB besproken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *