• Feit of fabel: meer asielzoekers in noodopvang heet tegelijk meer statushouders vestigen.

    Opo dit moment zijn er extra (nood-)opvangplekken nodig voor asielzoekers. Zij komen o.a. uit Afghanistan na de machtgrep van de Taliban. In Den Helder worden nu al ruim duizend asielzoekers opgevangen. Volgens een motie van PVV, Stadspartij en BvDH zou is in Den Helder geen plek meer voor meer vluchtelingen omdat de nood op de woningsmarkt zo al te groot is. In een (bijna goed) opinie stuk in het NHD van 24 december legt Delano Weltevreden uit, dat deze drie partijen (en Behoorlijk Overstuur) hier appels en peren door elkaar…