• RES op weg naar 2030&2050

    Zit net in een webinar introductieprogramma energietransitie… dus let’s go duurzaam! Veel informatie, vragen en sommige leuke links:Energietransitie Gebouwde Omgevinghttps://www.energieparticipatie.nl/Gespreksassistent voor factchecking en veelgestelde vragen over de RES Is natuurlijk mijn thema of in ieder geval en van mijn thema’s. Energietransitie, duurzaamheid, mobiliteit, maar ook energiearmoede maakt onderdeel van de vragen en punten. Goede vraag: wat helpt nu een nieuwe subsidie op een warmtepump als deze waarschijnlijk niet voor 2023 leverbaar zijn?! Thorium is ook weer gevallen – lol! Isolatie heel belangrijk – ik vraag me alleen af: ik krijg…

  • Omgevingswet

    Consultatie hoofdlijnen keuzeopgaven Omgevingswet gemeenteraad1-9-2021 Rijksoverheid en de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen hebben een akkoord bereikt over de nieuwe datum waarop de Omgevingswet in werking zal treden – 1 juli 2022.Tegelijk wordt geadviseerd, dat gemeenten voor hun eigen planning 1 januari blijven aanhouden en Den Helder heeft de volgens mij goede keuze gemaakt dit ook te doen. Gezien hier volledig nieuwe processen van start gaan zal niet alles vanaf begin perfect gaan. De invoering moet dus goed begeleid en gemonitord worden. Als tussenstap in het proces daarnaartoe wordt…

  • Quickscan Duurzaamheidbeleid Gemeente Den Helder

    Gemeenten werken aan het realiseren van hun eigen duurzaamheidsambities. Dat heet ten eerste dat zij ambities moeten bepalen en ten tweede dat zij de ambities dan ook form moeten geven. Het oordeel dat de Rekenkamercommissie van Den Helder hierop geeft is niet best. Het zijn niet de ambities, die hier de meeste kritiek krijgen, maar de uitvoering om deze ambities te bereiken, de beperkende focus op de energietransitie en dat er een co√∂rdinator ontbreekt, bij wie alle duurzaamheidsinspanningen bij elkaar komen en op doelgerichtheid getoetst kunnen worden. Een samenvatting van…